Idź do treści strony
ZIT

Dokumenty strategiczne:

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ Nowe wyzwania

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Strategia Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+

Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2020

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+

Przykładowe zadania i projekty wpisujące się w Cele Strategiczne Planu Zrównoważonej Mobilności MOF Olsztyna 2030+ (załącznik)

 

Dokumenty programowe:

Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Regionalny Program Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Umowa partnerstwa 2021-2027

Umowa partnerstwa 2014-2020

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych dla Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Inne dokumenty:

Relacje przestrzenne komunikacji zbiorowej i indywidualnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w kontekście mobilności miejskiej

Program Polityki Zdrowotnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2020 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11 - 13 lat (aktualizacja)

Broszura V4+4 promująca efekty Polityki spójności celem wykorzystania w debacie nt PS 2020+

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Analiza lokalizacji parkingów P&R, załączniki: raport z ankiet, raporty z I tury konsultacji społecznych, raporty z II tury konsultacji społecznych, raport zbiorczy z konsultacji, załączniki graficzne

Koncepcja rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na MOF Olsztyna (pełna dokumentacja tutaj: Rozwój dróg rowerowych)

Analiza uwarunkowań wprowadzenia biletu aglomeracyjnego (załączniki: analiza prawna, raport z konsultacji społecznych, warianty realizacyjne, wyniki badań preferencji mieszkańców)

 

Pogoda