Idź do treści strony
ZIT

Dlaczego powstał nowy plan zrównoważonej mobilności dla MOF Olsztyna?

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ (dalej: Plan) to dokument, który Komisja Europejska poleca jako dobre narzędzie organizowania transportu w miastach. Dzięki niemu transport publiczny ma być lepszy, a poruszanie się po mieście i jego okolicach bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne. To kwestie ważne dla każdego mieszkańca, bez względu na to, jak na co dzień porusza się po mieście (jeździ lub chodzi) lub Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna (dalej: MOF Olsztyna). Dlatego niezwykle ważne jest, by mieszkańcy brali udział w planowaniu zmian, bo to pozwala poznać ich potrzeby i, o ile to możliwe, odpowiedzieć na nie. MOF Olsztyna taki dokument już ma od 2017 r., konieczna była jednak jego aktualizacja. Powstała ona dzięki temu, że starannie przyjrzano się miastu i jego okolicom (badania pn. Diagnoza stanu istniejącego i sytuacji mobilnościowej w MOF Olsztyna przeprowadzone we wrześniu 2021 r.), a potem rozmawiano z ludźmi na spotkaniach i warsztatach w czasie konsultacji społecznych.

Nowa wizja zrównoważonej mobilności miejskiej dla MOF Olsztyna:

W 2040 r. system transportowy będzie integrować atrakcyjny i wielofunkcyjny MOF Olsztyna, w którym jest kilka ważnych miast. Będzie ograniczać się zabudowę, dbać o rozwój mobilności (we współpracy instytucji publicznych na tym terenie) i o transport niskoemisyjny. Przestrzeń będzie zagospodarowywana wzdłuż korytarzy transportowych.

Wyznaczono osiem celów strategicznych, które pomogą w realizacji zrównoważonej mobilności:

  1. Planowanie przestrzenne w sposób zmniejszający zapotrzebowanie na transport
  2. Zintegrowane zasady parkowania w MOF Olsztyna, w tym logistyka miejska
  3. Zrównoważona turystyka w MOF Olsztyna
  4. Obniżenie emisyjności transportu samochodowego w MOF Olsztyna
  5. Rozwój przyjaznej infrastruktury rowerowej i pieszej - integracja, bezpieczeństwo ruchu, zmniejszenie ruchu samochodowego w centrach
  6. Rozwój spójnego systemu transportu publicznego
  7. Partnerstwo w organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w MOF Olsztyna
  8. Promocja i edukacja publicznego transportu zbiorowego i mobilności aktywnej

Dokumenty:

Pogoda