Idź do treści strony
ZIT

Warsztaty strategiczne - podsumowanie

Warsztaty strategiczne mają na celu przegląd i wspólne zdefiniowanie wyzwań, jakie stoją obecnie przed Olsztynem i sąsiednimi gminami. Pozwoli to zaktualizować cele rozwojowe, które następnie znajdą się w nowej wersji strategii.

Pierwsza część warsztatów została przeprowadzona 10-11 marca 2020 roku pod hasłem: „Kluczowe wyzwania przed jakimi stoi Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna”. Prowadził je Wojciech Dziemianowicz, na co dzień profesor Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele m.in. urzędów miast i gmin MOF Olsztyna, przedsiębiorców, nauki i instytucji otoczenia biznesu.

Druga część warsztatów została zorganizowana w dwóch turach (24-25 września 2020 r. oraz 13 października 2021 r.) w formie spotkań on-line - ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną. W turze wrześniowej uczestniczyły osoby, które były zaproszone na pierwszą, marcową część prac. W efekcie sześciu spotkań online wskazano potencjalne cele strategiczne MOF Olsztyna. Z kolei październikowa tura poświęcona została dyskusji nad kierunkami działań rozwoju MOF oraz odpowiadającymi im możliwymi projektami. Udział w niej wzięli przedstawiciele samorządów gminych całego MOF.

Po zakończeniu wszystkich warsztatów zebrany na nich materiał został uporządkowany i podzielony na dziewięć obszarów (transport, środowisko, usługi, infrastruktura, edukacja, przestrzeń, promocja, aktywizacja i biznes). W toku dyskusji wskazane zostały też propozycje rozwiązań i działań koniecznych do podjęcia w przyszłości. Wypracowane w ten sposób cele i kierunki działań stały się podstawą dalszych prac nad zaktualizowaną Strategią MOF Olsztyna.

Podsumowanie warsztatów znaleźć można tutaj: Dokumenty i analizy.

Pogoda