Idź do treści strony
ZIT

 

SUMBA - Sustainable Urban Mobility and Commuting in Baltic Cities (Zrównoważona mobilność miejska i dojazdy w miastach bałtyckich)

Projekt SUMBA, którego partnerem jest Miasto Olsztyn, jest odpowiedzią na problem codziennych dojazdów dotykający większości miast. Skutkiem jest tłok na ulicach, wzrost zanieczyszczenia powietrza, problemy z parkowaniem. Nie ma szybkich i łatwych rozwiązań, które zmieniłyby to natychmiast. Trzeba jednak próbować uczynić dojazdy łatwiejszymi i bardziej przyjaznymi miastu i jego mieszkańcom.

W ramach projektu planowane są prace analityczne (SWOT i analiza porównawcza), przegląd metod i narzędzi planowania transportu, opracowanie wytycznych dla zarządzania dojazdami i rozpowszechnienie ich wśród wszystkich zainteresowanych miast. Elementem projektu będą też międzynarodowe wydarzenia (warsztaty, konferencja) dla specjalistów od transportu miejskiego i innych zainteresowanych. Projekt zakończy publikacja pt. Dojazdy w regionie Morza Bałtyckiego, która podsumuje wszystkie działania i ich efekty.

Projekt jest finansowany ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. W konsorcjum projektowym współpracuje 12 partnerów z sześciu krajów bałtyckich: Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Szwecji. Liderem projektu jest miasto Hamburg (okręg Altona), a w ramach partnerstwa uczestniczy w nim jeszcze prawie czterdzieści organizacji stowarzyszonych z ośmiu państw.

Czas trwania projektu: październik 2017 r. - wrzesień 2020 r.

Całkowity budżet projektu: 3,1 mln EUR

W tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 2,5 mln EUR

Budżet partnera – Gminy Olsztyn: 127 tys. EUR

W tym ze środków EFRR: 108 tys. EUR

Strona internetowa: www.sumba.eu

Analiza SWOT - transport, intermodalność i dojazdy w MOF Olsztyna

Wyniki badań podróży i zachowań transportowych mieszkańców MOF Olsztyna

Pogoda