Idź do treści strony
ZIT
Informacje
Artykuł: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii MOF Olsztyna 2030+
Piątek, 26.11.2021
Rozpoczęliśmy procedurę udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanych dokumentów: projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko....
więcej o wszystkich artykułach
Pogoda