Idź do treści strony
ZIT

Diagnoza strategiczna MOF Olsztyna 2020 - wersja wstępna

Zdiagnozowanie stanu badanego obszaru jest kluczowym etapem prac nad aktualizacją każdej strategii rozwoju. Staranne opracowanie diagnozy pomoże więc wskazać główne problemy i wyzwania, jakie stoją przed MOF Olsztyna. Dokument będzie też punktem wyjścia do formułowania wniosków dla nowej wersji Strategii MOF.

Aktualna wersja Diagnozy jest wynikiem przeglądu poprzedniego dokumentu i aktualizacji dostępnych danych. Przyjęto założenie, że dokument ten może podlegać zmianom w trakcie dalszych prac nad Strategią, gdy pojawią się nowe zagadnienia, których dotychczas nie brano pod uwagę.

Diagnoza jest dostępna na stronie Dokumenty i analizy.

Pogoda