Idź do treści strony
ZIT

Powstał Zespół Opiniujący ds. przygotowania i wdrażania Strategii MOF Olsztyna

25 maja 2023 r. Uchwałą nr 2/2023 Komitet Sterujący ZIT powołał Zespół Opiniujący ds. przygotowania i wdrażania Strategii MOF Olsztyna. Zadaniem Zespołu będzie opiniowanie tego dokumentu, konsultowanie i proponowanie zmian, a także opiniowanie innych dokumentów strategicznych przygotowywanych na potrzeby Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, którzy zgłosili chęć pracy w Zespole w odpowiedzi na otwarte zaproszenie Lidera Porozumienia ZIT, którym jest Prezydent Miasta Olsztyna.

Prace nad Strategią będą wspierać:

 • Mirosław Arczak - Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "MŁYN", Stowarzyszenie WSPÓLNY OLSZTYN
 • Dorota d'Aystetten - Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK
 • Joanna Barchetto-Sojka - Ręką Dzieło Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne
 • Wojciech Biedrzyński - Fundacja Nexus
 • Mateusz Dobkowski - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
 • Nina Kurpios - Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Oświacie
 • Piotr Cezary Lisiecki - Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki "KORMORAN"
 • Monika Michniewicz - Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA
 • Karol Suszczewicz - Stowarzyszenie "POMOST"
 • Kacper Daniel Świtkiewicz - Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Oświacie
 • Kamila Trebnio-Śledzianowska - Bank Żywności w Olsztynie
 • Halina Wasilczuk - Związek Stowarzyszeń RAZEM w Olsztynie
 • Joanna Wojtkiewicz - Koło Gospodyń Wiejskich w Rentynach

Uchwała ws. zatwierdzenia i powołania Zespołu Opiniującego

Regulamin funkcjonowania Zespołu Opiniującego

 

Stanowiska Zespołu Opiniującego:

 1. w sprawie projektu uchwały nr 4/2023 Komitetu Sterującego ZIT ws. przyjęcia Strategii MOF Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania z 26 września 2023 r.
Pogoda