Idź do treści strony
ZIT

Głos studentów

19 maja 2019 r. na kortowskiej plaży podczas plenerowego śniadania kończącego Kortowiadę pracownicy UM Olsztyna rozmawiali ze studentami na temat ich opinii i oczekiwań wobec miasta.  W badaniu wzięło udział około 800 osób. Mieszkańcy MOF i przyjezdni na dużych tablicach przez kilka godzin mogli zapisywać, co im się podoba w Olsztynie, a co warto by zmienić albo ulepszyć.

Uczestnicy szczególnie docenili ogólny klimat i naturalne walory przyrodnicze tego obszaru, atrakcyjność kampusu studenckiego oraz możliwości rekreacji czy rozrywki. Pojawiło się też kilka nowych pomysłów, takich jak wydłużenie godzin pracy miejskich boisk sportowych czy uruchomienie linii tramwajowej łączącej Jaroty i Kortowo.

Wyniki tych rozmów i zapiski z tablic zatytułowanych roboczo: „Lubię”, „Nie lubię”, „Chcę” i „Nie chcę” będą również uwzględnione w pracach nad nowymi strategiami rozwoju. Na stronie „Dokumenty i analizy” można znaleźć dokładniejsze omówienie efektów rozmów podczas „Śniadania na plaży”.

Pogoda