Idź do treści strony
ZIT

Głos mieszkańców

W kwietniu i maju 2019 r. przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców Olsztyna i sześciu sąsiednich gmin. Trzy główne obszary, na jakich temat można było się wypowiedzieć, to gospodarka, środowisko i społeczeństwo. Zachętę do wypełnienia ankiet przekazano też do jednostek samorządu terytorialnego obejmujących MOF Olsztyna (samorząd województwa, powiat olsztyński), urzędów, lokalnych firm, stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji społecznych.

Wypełniono 2008 ankiet. 2/3 respondentów stanowili mieszkańcy Olsztyna, a 1/3 mieszkańcy okolicznych gmin

Wyniki ankiety – proc. respondentów, którzy wskazali jako:

Największe szanse rozwojowe:

 • rozwój turystyki, agroturystyki i  ekoturystyki – 61,9%,
 • położenie geograficzne – 60,1%
 • dostęp do funduszy UE – 48,5%

Największe zagrożenia dla rozwoju gmin:

 • odpływ wykształconej młodzieży – 59,7%
 • małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych gminą i regionem  – 54,8%
 • migracja mieszkańców poza granice gminy, regionu i kraju – 54%

Kierunki, które należy wspierać, by mieszkańcom żyło się lepiej:

 • infrastruktura drogowa: rozbudowa dróg, chodników, dróg rowerowych, parkingów - 64,9%
 • tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy – 44%
 • rozwój bazy turystycznej i agroturystycznej – 39%
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – 38,7%
 • kształtowanie ładu przestrzennego – 38,6%
 • dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych – 36,1%

Obszary, które mają najmniejszy wpływ na jakość życia to:

 • inwestycje wspierające  –8,2%
 • rozwój współpracy lokalnej – 9,7%
 • wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego – 9,9%
 • stopień integracji społeczności lokalnej – 10,3%
 • rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej – 11,9%
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego – 12,9%
 • rozwój gospodarstw ekologicznych – 13,3%

Na stronie Dokumenty i analizy można znaleźć szczegółowy raport omawiający wyniki ankiety.

Pogoda