Idź do treści strony
ZIT

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2015 roku:

Uchwała Nr 1/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu KS ZIT

Uchwała Nr 2/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach ZIT

Uchwała Nr 4/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach ZIT

Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 6/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2016 roku:

Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 2/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 3/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach ZIT

Uchwała Nr 4/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/16

Uchwała Nr 5/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach ZIT

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2017 roku:

Uchwała Nr 1/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/16

Uchwała Nr 2/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w konkursie RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16

Uchwała Nr 3/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.05.04.02-IZ.00-28-001/17 (tryb pozakonkursowy)

Uchwała Nr 4/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT

Uchwała Nr 5/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 19 lipca 2017 roku w sprawie zaopiniowania zmiany harmonogramu naborów wniosków w ramach ZIT

Uchwała Nr 6/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 19 lipca 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w konkursie RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/17

Uchwała Nr 7/2017 Komitetu Sterującego ZIT  z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2018

Uchwała Nr 8/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17

Uchwała Nr 9/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17

Uchwała Nr 10/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Lidera ZIT o zwiększenie alokacji w konkursie dla poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 11/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących przeniesienia oszczędności powstałych w poddziałaniu 5.4.2 Bezpieczny MOF do poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Uchwała Nr 12/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących przeniesienia części alokacji  z poddziałania 11.1.2 do poddziałania 11.2.4

Uchwała Nr 13/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących wydzielenia części alokacji na projekty rewitalizacyjne w ramach konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn

Uchwała Nr 14/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 15 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2018 roku:

Uchwała Nr 1/2018 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00.28-002/17

Uchwała Nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 29 marca 2018 roku  w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w konkursie nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28-001/17

Uchwała Nr 3/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 29 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków  w ramach ZIT na rok 2018

Uchwała Nr 4/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 29 marca 2018 roku w sprawie promocji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez gminy MOF Olsztyna i ich jednostki organizacyjne

Uchwała Nr 5/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 29 marca 2018 roku w sprawie współpracy Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu realizacji projektu w ramach poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych - projekt ZIT Olsztyn

Uchwała Nr 6/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków  w ramach ZIT na rok 2018

Uchwała Nr 7/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 21 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-002/17

Uchwała Nr 8/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 12 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.11.02.04.-IZ.00.28-001/17

Uchwała Nr 9/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia I Raportu z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna za okres III 2016 - III 2018.

Uchwała nr 10/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.11.02.02-IŻ.00.28-001/18

Uchwała nr 11/2018 z 30 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/18

Uchwała nr 12/2018 z 30 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2019

Uchwała nr 13/2018 z 30 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących przeniesienia oszczędności powstałych w poddziałaniu 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn do poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2019 roku:

Uchwała nr 1/2019 z 7 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.11.01.02-IZ.00.28-001/18

Uchwała nr 2/2019 z 7 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28.-001/18

Uchwała nr 3/2019 z 7 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00.28-001/18

Uchwała nr 4/2019 z 7 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2019

Uchwała nr 5/2019 z 7 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Uchwała nr 6/2019 z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanej o ocenę dokonaną przez KOP w ramach procedury odwoławczej listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28.-001/18

Uchwała nr 7/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2019

Uchwała nr 8/2019 z 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia II Raportu z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna za okres IV 2018 – III 2019

Uchwała nr 9/2019 z 11 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19

Uchwała nr 10/2019 z 11 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanej o ocenę dokonaną przez KOP w ramach procedury odwoławczej listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28.-001/18

Uchwała nr 11/2019 z 11 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Lidera ZIT o zwiększenie alokacji w konkursie dla Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz w konkursie nr RPWM.11.02.04-IZ.00.-28-001/19

Uchwała nr 12/2019 z 29 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/19

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2020 roku:

Uchwała nr 1/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 11 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na 2020 rok

Uchwała nr 2/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania Grupy Roboczej do prac nad aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Uchwała nr 3/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 8 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2020

Uchwała nr 4/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20 - Projekt ZIT Olsztyn

Uchwała nr 5/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w konkursie nr RPWM.11.02.04-IZ-.00-28-001/20 - Projekt ZIT Olsztyn

Uchwała nr 6/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia III Raportu z realizacji Strategii ZIT MOF Olsztyna za okres IV 2019 - III 2020

Uchwała nr 7/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na 2020 rok

Uchwała nr 8/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 24 września 2020 roku w sprawie zaopiniowania zaktualizowanej o ocenę dokonaną przez KOP w ramach procedury odwoławczej listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.11.01.02-IZ.00.28-001/20 - projekt ZIT Olsztyn

Uchwała nr 9/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 24 września 2020 roku w sprawie zaopiniowania zaktualizowanej o ocenę dokonaną przez KOP w ramach procedury odwoławczej listy ocenionych projektów w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28-001/20 - projekt ZIT Olsztyn

Uchwała nr 10/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 24 września 2020 roku w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na 2021 rok

Uchwała nr 11/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 6 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących przeniesienia środków z Poddziałania 11.2.2. Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych - projekt ZIT Olsztyn do Poddziałania 11.2.4. Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn RPO WiM 2014-2020

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2021 roku:

Uchwała nr 1/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 7 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu KS ZIT

Uchwała nr 2/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 3 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia opracowanych celów i kierunków Strategii MOF

Uchwała nr 3/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/20

Uchwała nr 4/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20 w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs

Uchwała nr 5/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00.28-001/20

Uchwała nr 6/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanej listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/20

Uchwała nr 7/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 12 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia IV Raportu z realizacji Strategii ZIT MOF Olsztyna za okres IV 2020 - III 2021

Uchwała nr 8/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 6 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania

Uchwała nr 9/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 6 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów strategicznych zgłoszonych do realizacji ze środków programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Uchwała nr 10/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 29 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania listy projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2022 roku:

Uchwała nr 1/2022 Komitetu Sterującego ZIT z 10 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na 2022 rok

Uchwała nr 2/2022 Komitetu Sterującego ZIT z 14 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia obszarów tematycznych zgłoszonych do realizacji w ramach alokacji ZIT z programu FEWiM 2021-2027

Uchwała nr 3/2022 Komitetu Sterującego ZIT z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania listy projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21

Uchwała nr 4/2022 Komitetu Sterującego ZIT z 21 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia V Raportu z realizacji Strategii ZIT MOF Olsztyna za okres IV 2021 – III 2022

Uchwała nr 5/2022 Komitetu Sterującego ZIT z 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+

Uchwała nr 6/2022 Komitetu Sterującego ZIT z 10 sierpnia 2022 w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania

Pogoda