Idź do treści strony
ZIT

Czym jest ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są narzędziem rozwoju terytorialnego, które po raz pierwszy jest wdrażane w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie realizują wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego – na poziomie poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Fundusz UE|Alokacja w Euro  
EFRR|42 100 000,00  
EFS|16 479 366,00  
Razem:|58 579 366,00  

Partnerstwo i wizja – warunki sfinansowania inwestycji w ramach ZIT

Samorządy realizujące ZIT zostały zobligowane do  zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa – Związku ZIT i przygotowania wspólnej Strategii ZIT. Związek ZIT MOF Olsztyna tworzą:

  1. Miasto Olsztyn
  2. Gmina Barczewo
  3. Gmina Purda
  4. Gmina Stawiguda
  5. Gmina Gietrzwałd
  6. Gmina Jonkowo
  7. Gmina Dywity

Porozumienie w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna zostało podpisane dnia 11 maja 2015 r.

  1. Porozumienie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna
  2. Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Kolejne porozumienie w tej sprawie, uwzględniające uwarunkowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 zostało podpisane 29 stycznia 2021 r.

Porozumienie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Finansowanie ZIT

ZIT realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Fundusze na ich wdrażanie na terenie miast wojewódzkich i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie pochodzą z tzw. rezerwy programowej (kwota wydzielona na etapie programowania z przeznaczonych dla Polski funduszy) oraz z podstawowej alokacji RPO. Dodatkowo istnieje możliwość, aby projekty wynikające ze Strategii ZIT (projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT w RPO), otrzymały preferencje w procesie wyboru projektów w ramach programów krajowych, głównie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Polska Wschodnia (po uzgodnieniach na linii Związek ZIT – Zarząd Województwa – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) z zakresu transportu zbiorowego, ciepłownictwa oraz mieszkalnictwa.

Pogoda