Idź do treści strony
ZIT
23.03.2021 14:11

Rozwój dróg rowerowych w Olsztynie i sąsiednich gminach – szersze spojrzenie

Prezentujemy wyniki prac nad aktualizacją koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna. W ramach prac nad dokumentem konieczne było rozszerzenie zakresu analizy na cały obszar funkcjonalny miasta, ponieważ powiązania transportowe pomiędzy sąsiednimi gminami a miastem są coraz silniejsze i wpływają znacząco na codzienne życie mieszkańców oraz na rozwój całego obszaru aglomeracji Olsztyna.

Autorzy opracowania wzięli zatem pod uwagę kierunki codziennych podróży, oczekiwania władz i mieszkańców, zrealizowane i planowane inwestycje, kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wiele innych czynników. W wyniku prac określono kształt systemu dróg rowerowych, który obecnie najbardziej odpowiadałby potrzebom rozwojowym miasta i okolicznych gmin.

Dokumenty:

Koncepcja rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem - aktualizacja

Załącznik nr 1 – Spotkania z mieszkańcami MOF Olsztyna – dyżur konsultanta- raporty

Załącznik nr 2 – Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2016 - 2018

Załącznik nr 3 – Inwentaryzacja istniejących lub będących w realizacji dróg rowerowych i pozostałych tras rowerowych

Załącznik nr 4 – Analiza dostępności rowerowej do parkingów B&R

Załącznik nr 5 – Propozycje dróg rowerowych zgłoszone w ramach konsultacji z interesariuszami

Załącznik nr 6 – Istniejące drogi rowerowe MOF Olsztyna

Załącznik nr 7 – Koncepcja dróg rowerowych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna

Powróć do archiwum
Pogoda