Idź do treści strony
ZIT

Trendy i potencjały - jakie możliwości stoją przed nami?

W grudniu 2019 r. na zamówienie Gminy Olsztyn powstała Analiza możliwości rozwojowych i potencjałów Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego. Celem głównym opracowania było wskazanie rekomendacji do celów strategicznych i operacyjnych przydatnych w dalszych pracach nad przygotowaniem aktualizacji strategii. Autorzy przeanalizowali i ocenili mocne strony całego obszaru oraz wskazali kierunki rozwoju – najefektywniejsze w ich ocenie działania, które będą najlepiej wpływać na rozwój Olsztyna i całego obszaru funkcjonalnego.

Wyniki tych analiz będą pomocne podczas wyznaczania celów rozwoju – ułatwią ocenę, które obserwowane obecnie zjawiska społeczno-gospodarcze (np. suburbanizacja, cyfryzacja, starzenie się społeczeństwa) powinny być uwzględnione, a także jak wykorzystać do tego atuty analizowanego obszaru, takie jak choćby walory środowiska naturalnego czy szeroko pojęta jakość życia.

Na stronie Dokumenty i analizy można znaleźć obie części opracowania – zarówno dotyczącą całego obszaru funkcjonalnego Olsztyna, jak i samego miasta.

Pogoda