Idź do treści strony
ZIT

Konkurs na usługi społeczne

06.05.2021

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu na...

Zapraszamy na wysłuchania publiczne - nowa perspektywa finansowa UE

07.04.2021

7 kwietnia rozpoczyna się cykl wysłuchań publicznych dotyczących nowej perspektywy finansowej UE (2021-2027).

Rozwój dróg rowerowych w Olsztynie i sąsiednich gminach – szersze spojrzenie

23.03.2021

Prezentujemy wyniki prac nad aktualizacją koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna. Zapraszamy do zapoznania się z tematem.

Konferencja zamykająca projekt SUMBA

22.03.2021

W środę 24 marca 2021 r. odbędzie się konferencja zamykająca projekt SUMBA realizowany w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Zaczynają się konsultacje kolejnych programów na lata 2021-2027

02.03.2021

W dniach 5 marca – 8 kwietnia br. odbędą się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-27, a od 26 lutego do 2 kwietnia można wyrażać opinie na temat Krajowego Planu Odbudowy.

Nowe przepisy i plan działania dla rolnictwa ekologicznego w UE

20.11.2020

1 stycznia wchodzą nowe przepisy unijne dla sektora rolnictwa ekologicznego. Komisja Europejska prowadzi też konsultacje dotyczące planu działania dotyczącego rozwoju produkcji ekologicznej.

Konferencja kończąca projekt SUMBA - Baltic Sea Region Mobility Summit 2020

18.09.2020

W dniach 8-10 października br. odbyła się w Rydze konferencja zamykająca projekt SUMBA (Interreg BSR) dotyczący problemów dojazdów i intermodalności w miastach Regionu Morza Bałtyckiego. Olsztyn uczestniczy w nim jako partner...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Pogoda