Idź do treści strony
ZIT

Nowa Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ Nowe wyzwania

25.01.2024

Powstała nowa strategia rozwoju dla Olsztyna i jego okolic. Miasto i sześć otaczających je gmin wyznaczyły swoje priorytety na najbliższą dekadę.

Powstał Zespół Opiniujący dla Strategii ZIT

16.06.2023

Zespół Opiniujący ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT ma zapewnić wsparcie strony społecznej w pracach nad dokumentem i jego realizacją.

Nabór kandydatów do Zespołu Opiniującego ds. Strategii MOF Olsztyna

21.04.2023

W związku z pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania Lider Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru...

Konsultacje planu zrównoważonej mobilności MOF – raport

04.08.2022

Zakończyły się konsultacje Planu zrównoważonej mobilności dla MOF Olsztyna 2030+, najważniejszego dokumentu dla przyszłości transportu w Olsztynie i sześciu okolicznych gminach.

Plan zrównoważonej mobilności MOF Olsztyna - konsultujemy!

17.05.2022

Do 9 czerwca potrwa trzeci etap konsultacji projektu Planu zrównoważonej mobilności MOF Olsztyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii MOF Olsztyna 2030+

26.11.2021

Rozpoczęliśmy procedurę udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanych dokumentów: projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania wraz z prognozą...

Drugi etap konsultacji nowego Planu Zrównoważonej Mobilności MOF Olsztyna

04.11.2021

Od lata tego roku trwają prace nad aktualizacją Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM) dla MOF Olsztyna. Teraz zapraszamy wszystkich na drugi etap konsultacji społecznych dotyczących tego tematu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Pogoda