Idź do treści strony
ZIT
25.01.2024 11:35

Nowa Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ Nowe wyzwania

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego to podstawowe narzędzie wspólnego zarządzania obszarem większym niż jedna gmina. W polskim systemie prawnym jest to pewna nowość, jednak dla nas to po prostu aktualizacja dokumentu, który posiadaliśmy już wcześniej - Strategii MOF Olsztyna z 2016 r.

W 2019 r. wspólnie z Barczewem, Dywitami, Gietrzwałdem, Jonkowem, Purdą i Stawigudą rozpoczęliśmy prace nad odświeżoną strategią. Oceniliśmy, czy i co się dotychczas udało, a także jak zmieniły się warunki, w jakich się rozwijamy. To pomogło wskazać, co w najbliższych latach będzie najważniejsze dla całego obszaru. Żadna z naszych gmin nie funkcjonuje bowiem w próżni i taki wspólny namysł, a potem wspólne lub skoordynowane działanie jest koniecznością.

Nowa strategia, to zgodnie z jej tytułem - nowe wyzwania. Chcemy je wspólnie podjąć - rady wszystkich siedmiu gmin przyjęły już ten dokument odpowiednimi uchwałami. W najbliższym czasie rozpoczniemy realizację pierwszych działań, które są niezbędne do rozwoju zarówno Olsztyna, jak i jego najbliższych sąsiadów.

Tu można znaleźć Strategię MOF Olsztyna 2030+ Nowe wyzwania

Powróć do archiwum
Pogoda