Idź do treści strony
ZIT
04.08.2022 10:38

Konsultacje planu zrównoważonej mobilności MOF – raport

Dobiegł końca proces konsultacji społecznych dokumentu pn. "Plan zrównoważonej mobilności dla MOF Olsztyna 2030+". Jest to dokument, który Komisja Europejska poleca jako dobre narzędzie organizowania transportu w miastach. Dzięki niemu transport publiczny ma być lepszy, a poruszanie się po mieście i jego okolicach bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne. To kwestie ważne dla każdego mieszkańca, bez względu na to, jak na co dzień przemieszcza się (jeździ lub chodzi) po mieście lub Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Olsztyna.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej znany jest też pod nazwą SUMP. To skrót od ang. sustainable urban mobility plan. Tej nazwy używa się często w publikacjach i doniesieniach medialnych.

MOF Olsztyna taki dokument ma już od 2017 r., konieczna była jednak jego aktualizacja. Powstała ona dzięki temu, że starannie przyjrzano się miastu i jego okolicom. Efektem jest Diagnoza stanu istniejącego i sytuacji mobilnościowej w MOF Olsztyna przygotowana we wrześniu 2021 r. w oparciu m.in. o badania ankietowe w Olsztynie i okolicznych gminach oraz analizę danych statystycznych i informacji posiadanych przez lokalne samorządy. Dalsze prace z udziałem mieszkańców, urzędników, społeczników i przedstawicieli różnych środowisk toczyły się na spotkaniach oraz warsztatach w czasie trzech etapów konsultacji społecznych.

Raporty z tych konsultacji, w tym sprawozdanie z ich trzeciego etapu, można znaleźć na stronie konsultacji Urzędu Miasta Olsztyna. Tam znajdują się też wszystkie kluczowe dokumenty dotyczące całego procesu przygotowania SUMP. Teraz dokument ten będzie przedmiotem prac rad gmin MOF Olsztyna.

Powróć do archiwum
Pogoda