Idź do treści strony
ZIT
16.06.2023 13:53

Powstał Zespół Opiniujący dla Strategii ZIT

25 maja 2023 r. Uchwałą nr 2/2023 Komitet Sterujący ZIT powołał Zespół Opiniujący ds. przygotowania i wdrażania Strategii MOF Olsztyna. Zadaniem Zespołu będzie opiniowanie tego dokumentu, konsultowanie i proponowanie zmian, a także opiniowanie innych dokumentów strategicznych przygotowywanych na potrzeby Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, którzy zgłosili chęć pracy w Zespole w odpowiedzi na otwarte zaproszenie Lidera Porozumienia ZIT, którym jest Prezydent Miasta Olsztyna.

Powróć do archiwum
Pogoda