Idź do treści strony
ZIT
17.05.2022 08:06

Plan zrównoważonej mobilności MOF Olsztyna - konsultujemy!

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Pokazuje nie tylko, jak w przyszłości powinno wyglądać poruszanie się po mieście i jego okolicach, ale też pomaga kształtować wykorzystanie poszczególnych środków transportu z poszanowaniem środowiska naturalnego. Jego podstawowe cele to:

  • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,
  • poprawa stanu bezpieczeństwa,
  • przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
  • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
  • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Z projektem dokumentu można się zapoznać na stronie olsztyńskich konsultacji społecznych. Uwagi można zgłaszać zarówno przez formularz online, jak i na formularzu tradycyjnym (dostępnym na stronie konsultacji). Zapraszamy do udziału!

Powróć do archiwum
Pogoda