Idź do treści strony
ZIT

Trwa ocena wniosków RPO WiM 2014-2020 w poddziałaniach ZIT

16.06.2017

Instytucja Zarządzająca prowadzi ocenę wniosków w podziałaniach 4.4.1, 7.2.1, 5.4.2 oraz 11.1.2

Pierwsza umowa na Ekomobilny MOF podpisana

12.04.2017

11 kwietnia 2017 r. Gmina Olsztyn podpisała umowę na dofinansowanie projektu z zakresu Ekomobilności w ramach ZIT

Wyjaśnienia IZ RPO w sprawie szczepień

10.03.2017

ROPS wspólnie z Departamentem Zdrowia przedawnił wyjaśnienia dla poddziałania 11.2.2

Podpisanie umowy na rozwój sieci tramwajowej

08.03.2017

W Ministerstwie Rozwoju została podpisana umowa na kolejny etap rozwoju sieci tramwajowej w Olsztynie

IZ RPO ogłosiła kolejny konkurs Społeczny MOF

27.02.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ogłosiła konkurs dla Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji –...

Kolejne konkursy POIiŚ 2014-2020

24.02.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejne konkursy w ramach POIiŚ 2014-2020

Pogoda