Idź do treści strony
ZIT
12.09.2017 12:26

Kolejne umowy w ramach poddziałania 11.1.2 podpisane

Praca (zdj. ilustracyjne) - źródło: promag.pl

Kolejne umowy na realizację projektów w ramach poddziałania 11.1.2  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn zostały podpisane.

Sześciu wnioskodawców podpisało z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowy na realizację projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach alokacji ZIT.

Przewidywana wysokość dofinansowania dla projektów wynosi 7 087 836,93 zł.

Powróć do archiwum
Pogoda