Idź do treści strony
ZIT
26.10.2017 11:39

Spotkanie informacyjne 11.2.4

Spotkanie informacyjne 11.2.4

26 października 2017 r. odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn zorganizowane przez Biuro ZIT we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie

Uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu. Poniżej zamieszczamy prezentacje.

 

 

 

Prezentacja Biura ZIT

Prezentacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Powróć do archiwum
Pogoda