Idź do treści strony
ZIT
14.09.2017 13:55

Komunikat dotyczący konkursu dla poddziałania 11.2.4

Informujemy, że w zaplanowanym na październik 2017 roku konkursie w ramach Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – Projekt ZIT Olsztyn będzie możliwość składania wniosków o dofinansowanie komplementarnych do infrastrukturalnych projektów rewitalizacyjnych (finansowanych z EFRR).

W przedmiotowym konkursie możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie na dwa typy projektu: „inny” - skierowany do osób zamieszkujących MOF Olsztyna oraz „rewitalizacyjny” – skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących obszar rewitalizacji w gminach należących do MOF Olsztyna.

W związku z powyższym konkurs skierowany będzie do dwóch grup docelowych:

- I grupa - osoby zamieszkujące obszar ZIT Olsztyna,

- II grupa - 100% mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją w gminach MOF Olsztyna

Powróć do archiwum
Pogoda