Idź do treści strony
ZIT

Ruszyły dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw

22.06.2020

Cel finansowania: pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Tarcza antykryzysowa dla biznezu - cykl wideokonferencji PARP

28.05.2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl wideokonferencji na temat Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców.

Pakiet antykryzysowy dla funduszy UE na Warmii i Mazurach

25.03.2020

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął (24.03) pakiet działań antykryzysowych, które mają ograniczyć wpływ pandemii na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne – aktywizacja osób wykluczonych i dostęp do usług społecznych

09.01.2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 11.1.2 oraz 11.2.4.

Program "Europa dla obywateli" - konkursy

31.12.2019

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje program „Europa dla obywateli”. Program wspiera działania dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji.

Nowe ścieżki rowerowe w gminie Dywity

20.12.2019

Już wkrótce mieszkańcy Dywit pójdą i pojadą nowymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. 18 grudnia br. podpisane zostały umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity – II...

Kolejne dwa konkursy w osi 11. Włączenie społeczne - RPO WiM 2014-2020

19.12.2019

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ponownie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów wspierających osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Pogoda