Idź do treści strony
ZIT

Spotkanie informacyjne – aktywizacja osób wykluczonych i dostęp do usług społecznych

09.01.2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 11.1.2 oraz 11.2.4.

Program "Europa dla obywateli" - konkursy

31.12.2019

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje program „Europa dla obywateli”. Program wspiera działania dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji.

Nowe ścieżki rowerowe w gminie Dywity

20.12.2019

Już wkrótce mieszkańcy Dywit pójdą i pojadą nowymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. 18 grudnia br. podpisane zostały umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity – II...

Kolejne dwa konkursy w osi 11. Włączenie społeczne - RPO WiM 2014-2020

19.12.2019

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ponownie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów wspierających osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Przyszłość Programu Interreg Południowy Bałtyk

08.11.2019

Prezydium Euroregionu Bałtyk wypowiedziało się w sprawie planowanego połączenia w nowej perspektywie finansowej UE dotychczasowych programów Południowy Bałtyk i Central Baltic.

Komitet Sterujący ZIT – 11 października 2019 r.

21.10.2019

11 października 2019 r. w olsztyńskim ratuszu odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT.

Ocena wsparcia z EFS - konsultacje KE

18.10.2019

Komisja Europejska zaprasza do oceny wsparcia z EFS na lata 2014-2020. Wypełnij ankietę i pomóż ulepszyć działanie funduszy europejskich!

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Pogoda