Idź do treści strony
ZIT

Konsultcje Założeń do dokumentu pt. Plan mobilności MOF Olsztyna

20.10.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Założeń do dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025

Ogłoszenie naboru - Społeczny MOF

07.10.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach poddziałania 11.1.2 Społeczny MOF

Szkolenie dla beneficjnetów poddzialania 1.3.2

06.10.2016

Zapraszamy na kolejne szkolenie POIiŚ 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania 11.1.2

04.10.2016

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 11.1.2

Pierwsza umowa na dofinansowanie podpisana

13.09.2016

Gmina Barczewo jako pierwsza podpisała umowę na dofinansowanie projektu finansowanego z instrumentu ZIT

Szkolenie dla beneficjentów POiIŚ 2014-2020

13.09.2016

Szkolenie dla beneficjentów POiIŚ 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Ogłoszenie naboru - Ekomobilny MOF

02.09.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF

Pogoda