Idź do treści strony
ZIT
21.02.2017 11:03

Konkurs na Ekomobilny MOF rozstrzygnięty

ścieżka nad jeziorem Długim - źródło ro.com.pl

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłosił wynik naboru  wniosków o dofinansowanie w ramach:

Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Konkurs nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/16

Do dofinansowania zostały wybrane projekty złożone przez Gminę Stawiguda oraz Gminę Olsztyna na łączną wysokość wnioskowanego dofinansowania 43 973 576,92 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie IZ RPO - link

Powróć do archiwum
Pogoda