Idź do treści strony
ZIT
07.11.2017 11:09

Komunikat dotyczący szacowania wartości zamówienia

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał komunikat dotyczący szacowania wartości zamówień udzielanych przy realizacji projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem  (link poniżej) oraz jego stosowanie.

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Powróć do archiwum
Pogoda