Idź do treści strony

Projekt Społeczny MOF realizowany będzie w trybie konkursowym w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9i – aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Projekt realizuje priorytet 6.2 Strategii MOF Olsztyna "Poprawa jakości usług publicznych na rzecz bezpieczeństwa i aktywności społecznej".

Alokacja przewidziana na realizację projektu wynosi:

- 10 000 000,00 Euro ze środków Unii Europejskiej,

- 823 529,00 Euro ze środków Budżetu Państwa.

Przewiduje się wsparcie dla typu przedsięwzięcia: aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju".

Pogoda
Pochmurnie 7°C
Deszcz 8°C