Idź do treści strony

Projekt Mobilny MOF realizowany będzie w trybie konkursowym w ramach Priorytetu inwestycyjnego 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

Projekt realizuje następujące priorytety Strategii MOF Olsztyna:

2.1. Poprawa jakości połączeń drogowych w MOF oraz dostępności do sieci TEN-T.

2.2. Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego.

2.3. Rozwój systemu zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego.

 

Alokacja przewidziana na realizację projektu wynosi:

- 14 977 249,95 Euro ze środków Unii Europejskiej

- 3 733 334,00 Euro ze środków Budżetu Państwa

 

Na liście indykatywnej w ramach podstawowej alokacji ZIT znajdują się następujące inwestycje:

1. Gmina Gietrzwałd/ Gmina Jonkowo/ Gmina Olsztyn:

1.1. Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód (3G/1O/3J)*.

2. Gmina Barczewo/ Gmina Dywity:

2.1. Droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez miejscowość Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16 (1B/1D).

3. Gmina Gietrzwałd:

3.1. Droga powiatowa 1370N od miejscowości Sząbruk, dalej przez Unieszewo do DK16 (1G),

3.2 Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp – węzeł Obwodnicy Olsztyna (2G).

4. Gmina Purda:

4.1. Droga powiatowa 1464N od miejscowości Klebark Wielki przez miejscowość Klebark Mały (wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego) do DK16 – węzeł Wschód (1P).

5. Gmina Barczewo:

5.1. Droga gminna od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16 (2B).

* Podane w nawiasach oznaczenia dróg odpowiadają oznaczeniom na Mapie Drogi w MOF Olsztyna planowane do realizacji w ramach ZIT

Pogoda
Pochmurnie 7°C
Deszcz 8°C