Idź do treści strony
ZIT

Projekt Mobilny MOF realizowany będzie w trybie konkursowym w ramach Priorytetu inwestycyjnego 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

Projekt realizuje następujące priorytety Strategii MOF Olsztyna:

2.1. Poprawa jakości połączeń drogowych w MOF oraz dostępności do sieci TEN-T.

2.2. Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego.

2.3. Rozwój systemu zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego.

 

Alokacja przewidziana na realizację projektu wynosi:

- 14 977 249,95 Euro ze środków Unii Europejskiej

- 3 733 334,00 Euro ze środków Budżetu Państwa

 

Do dnia dzisiejszego podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

  • Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód (3G/1O/3J)* – kwota wnioskowanego dofinansowania 29 749 999,99 zł
  • Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo  do DK 16 (2B) – kwota wnioskowanego dofinansowania 13 633 567,95 zł
  • Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Granity do Kudyp (2G) – węzeł Obwodnicy Olsztyna – kwota wnioskowanego dofinansowania 5 338 446,65 zł
  • Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową (1P) – kwota wnioskowanego dofinansowania 5 094 512,50 zł

* Podane w nawiasach oznaczenia dróg odpowiadają oznaczeniom na Mapie Drogi w MOF Olsztyna planowane do realizacji w ramach ZIT

Pogoda