Idź do treści strony
ZIT

Spotkanie informacyjne 6 lipca 2018 r.

29.06.2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla poddziałań 11.1.2 i 11.2.4

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

21.06.2018

Już 26 czerwca 2018 roku spotkanie informacyjne dla poddziałania 11.2.2

Nowy podręcznik beneficjenta

28.05.2018

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020

Komunikat IZ RPO dotyczący zamówień

30.03.2018

Dla Beneficjentów zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych

Konferencja Kredyt na innowacje technologiczne

05.03.2018

Zapraszamy na konferencję 13 marca 2018 roku w Starej Kotłowni, ul. Prawocheńskiego 9

< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
Pogoda