Idź do treści strony
ZIT
14.11.2017 14:35

Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne

Sala konferencyjna - ilustracja

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Instytucja Organizująca Konkurs  zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

 

Spotkanie ma na celu przedstawienie założeń konkursu, w tym: typów projektów, beneficjentów, grupy docelowej, oraz omówienie kryteriów formalnych, merytorycznych i strategicznych wyboru wniosków.

 

Termin i miejsce spotkania:

17 listopada 2017 r.

 

Hotel Park w Olsztynie

 

Rozpoczęcie o godz. 10:00

 

Warunki uczestnictwa:

1) przesłanie podpisanego formularza do 15 listopada br. na adres: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Więcej informacji:

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizowanego spotkania można uzyskać w:

Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. (89) 512 54 86, (89) 512 54 85, (89) 512 54 83, (89) 512 54 82.

 

Szczegóły spotkania oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie RPO WiM 2014-2020 (link)

Powróć do archiwum
Pogoda