Idź do treści strony
ZIT
29.07.2021 07:54

Wspólny bilet - jak to zrobić?

Wprowadzenie jednolitych taryf biletowych na obszarze więcej niż jednej gminy nie jest łatwym przedsięwzięciem. Złożone uwarunkowania prawne, wielość organizatorów i przewoźników, braki w infrastrukturze, różnice w finansowaniu różnych systemów transportowych – to wszystko powoduje, że przygotowanie prostej i niedrogiej oferty biletowej jednakowej dla wszystkich mieszkańców sąsiadujących gmin to zadanie wymagające przygotowania i dokładnych analiz. Dlatego na zlecenie Gminy Olsztyn – jako lidera Związku ZIT – powstało opracowanie kompleksowo ujmujące wszystkie te zagadnienia. Analiza zawiera też rekomendacje dotyczące sposobu wprowadzania biletu aglomeracyjnego oraz jego finansowania. Mamy nadzieję, że będzie to narzędzie pomocne w rozwijaniu współpracy gmin w tym zakresie. Szczególnie że mieszkańcy całego objętego analizą obszaru oczekują kolejnych ułatwień w korzystaniu z transportu publicznego.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Powróć do archiwum
Pogoda