Idź do treści strony
ZIT
19.01.2018 08:19

Uwaga - zmiana zasad promocji projektów

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady oznaczania projektów.

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

- znak Funduszy Europejskich,

- barwy Rzeczypospolitej Polskiej,

- znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu),

- oficjalne  logo promocyjne województwa.

Barwy RP występują wyłącznie w wersji pełnokolorowej i nie można ich stosować w wersji achromatycznej i monochromatycznej.

Nowe oznaczania projektów obowiązują dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RPO WiM 2014-2020 - link oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności - link

Powróć do archiwum
Pogoda