Idź do treści strony
ZIT
24.01.2017 08:30

Konsultacje społeczne Planu Mobilności MOF Olsztyna

plakat konsultacje społeczne Planu mobilności MOF Olsztyna

Gmina Olsztyn, wspólnie z partnerami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna przystąpiła do opracowania Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025. Plan jest wykonywany na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej” oraz Załącznikiem „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju” do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów Nr COM(2013)913final z dnia 17.12.2013 r.

Celem opracowania jest uzyskanie Planu mobilności, który będzie wskazywał działania i środki powodujące zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego , przejazd przez ten obszar oraz przemieszczanie się w jego obrębie.


Zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w następujących terminach:

- 6 lutego 2017 roku, godz. 17:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

- 7 lutego 2017 roku, godz. 17:00 - Urząd Miasta Olsztyna, sala 219

- 8 lutego 2017 roku, godz. 8:00 - Urząd Miejski w Barczewie, sala sesyjna

- 8 lutego 2017 roku, godz. 17:00 - Urząd Gminy Dywity, sala konferencyjna

- 9 lutego 2017 roku, godz. 17:00 - Urząd Gminy Jonkowo, sala konferencyjna

- 10 lutego 2017 roku, godz. 17:00 - Urząd Gminy Gietrzwałd, sala konferencyjna nr 9

 

Szczegóły dotyczące konsultacji oraz projekt dokumentu z załącznikami jest dostępny pod wskazanym linkiem.

Powróć do archiwum
Pogoda