Idź do treści strony
ZIT
05.03.2018 07:58

Konferencja Kredyt na innowacje technologiczne

Stara Kotłownia - fot. Wojciech Krom

Nie można mówić o nowoczesnej gospodarce bez innowacji, a rozwój lokalny zależny jest przede wszystkim od nowoczesnej gospodarki. Instytucja Pośrednicząca ZIT zaprasza do skorzystania ze środków UE, którymi można współfinansować procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach.

Przyglądając się projektom UE realizowanym przez przedsiębiorstwa z obszaru Polski Wschodniej można zauważyć, że innowatorami są nie tylko duże firmy, które mają fundusze na prowadzenie badań i wdrażanie nowości własnymi siłami. Wiele projektów to inicjatywy małych i średnich przedsiębiorstw, często z niewielkich miejscowości. Opracowują nowe produkty, wdrażają nowoczesne technologie, dbają o prawną ochronę swoich pomysłów.

W związku z tym Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają gorąco lokalnych przedsiębiorców na konferencję szkoleniową pt. „Kredyt na innowacje technologiczne – zasady realizacji projektów w ramach poddziałania 3.2.2, Ochrona własności intelektualnej MŚP w kontekście internacjonalizacji”. Konferencja odbędzie się 13 marca 2018 roku (wtorek) w Olsztynie (Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, sala nr 102).

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc jest jednak ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 07 marca 2018 roku (środa) drogą mailową: olsztyn@bgk.pl lub telefonicznie: 89 523-05-18.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że bliźniacze wydarzenia odbędą się 19 marca 2018 roku (poniedziałek) w Elblągu oraz 5 kwietnia 2018 roku (czwartek) w Ełku.

Więcej informacji na ten temat możecie Państwo uzyskać drogą mailową lub telefonicznie (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Program konferencji

Zaproszenie ogólne

 

 

Powróć do archiwum
Pogoda