Idź do treści strony
ZIT
30.03.2018 07:49

Komunikat IZ RPO dotyczący zamówień

Uwaga

Przypominamy o obowiązku niezwłocznego przekazywania informacji o wszystkich zamówieniach publicznych niezależnie ot trybu postępowania (przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki itp.. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 informacje powinny być wprowadzane niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą. Bez wprowadzonej informacji o podpisanej umowie z wykonawcą Beneficjent nie może rozliczyć wydatków związanych z tym zamówieniem we wniosku o płatność.

 

W związku z tym Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 prosi o uzupełnienie zaległości w terminie do 5 kwietnia 2018 roku.

Powróć do archiwum
Pogoda