Idź do treści strony
ZIT
07.05.2019 09:10

Spotkanie informacyjne - nowe konkursy RPO WiM 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca ZIT we współpracy z Instytucją Organizującą Konkurs tj. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości aplikowania o środki unijne w ramach:

  • Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn,
  • Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn.

IP ZIT zaprasza zainteresowanych do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 14 maja 2019 r. o godz. 10.00 w sali 219 Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1.

Na spotkaniu przestawione zostaną założenia konkursów, a przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zaprezentują informacje o błędach najczęściej popełnianych we wnioskach. Wnioski o dofinansowanie składać można w terminie 20 maja - 7 czerwca 2019 r.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać do 10 maja 2019 r. na adres funduszeeuropejskie@olsztyn.eu. W sprawach związanych z organizacją spotkania można kontaktować się z Biurem ZIT, tel. 89 523 61 20.

Ramowy program spotkania:

10:00 - 10:30 - przedstawienie założeń konkursu RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19

10:30 - 11:00 - przedstawienie założeń konkursu RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19

11:00 - 11:30 - informacje o błędach najczęściej popełnianych we wnioskach o dofinansowanie

11:30 - 11:45 - prezentacja kryteriów merytorycznych strategicznych oceny projektów

11:45 - 12:00 - pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 1°C
Pochmurnie 2°C