Idź do treści strony
ZIT
09.01.2020 09:10

Spotkanie informacyjne – aktywizacja osób wykluczonych i dostęp do usług społecznych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Środki na współfinansowanie projektów w ramach tych poddziałań pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17 sala 105 (wejście od Teatru Lalek).

Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia konkursów organizowanych w ramach wspomnianych poddziałań oraz informacje o tym, jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie projektu.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

1) przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy giolsztyn@warmia.mazury.pl do 20 stycznia 2020 r. do godziny 16:00,

2) potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program spotkania:

10:00 – 10:10 – rejestracja uczestników spotkania

10:10 – 10:20 – powitanie, wprowadzenie w tematykę spotkania, przedstawienie oferty PIFE

10:20 – 11.00 – założenia konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20

11:00 – 11:45 – założenia konkursu nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/20

11:45 – 12:00 – przerwa kawowa

12:00 – 12:45 – informacja „Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu”

12:30 – 12:45 – przedstawienie kryteriów merytorycznych i strategicznych wyboru projektów

12:45 – 13:00 – pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania

Więcej informacji tutaj.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 7°C
Częściowe zachmurzenie 19°C