Idź do treści strony
ZIT
31.12.2019 08:47

Program "Europa dla obywateli" - konkursy

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający samorządy, organizacje pozarządowe i inne instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji.

Wsparciem objęte mogą być projekty międzynarodowe w dwóch obszarach:

1. Pamięć o przeszłości Europy (projekty dotyczące najnowszej historii Europy, a także działania, których celem jest promowanie tolerancji, wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego);

2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (projekty zwiększające zaangażowanie społeczne i polityczne obywateli, a także uczestnictwo w wolontariacie) – w ramach trzech działań:

- Partnerstwo miast (projekty współpracy pomiędzy samorządami, w formie debat, spotkań itp. – do 21 dni);

- Sieci miast (projekty zakładające długofalową współpracę, mające na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami);

- Projekty społeczeństwa obywatelskiego (projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania).

Najbliższe terminy konkursów:

1. Pamięć o przeszłości Europy – 4 lutego 2020 r.

2. Partnerstwo miast – 4 lutego 2020 r.

3. Sieci miast – 3 marca 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 11°C
Czyste niebo 19°C