Idź do treści strony
ZIT
20.12.2019 09:03

Nowe ścieżki rowerowe w gminie Dywity

Już wkrótce mieszkańcy Dywit pójdą i pojadą nowymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. 18 grudnia br. podpisane zostały umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity – II etap. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (RPO WiM 2014-2020) gmina otrzyma 2 460 459,82 zł.

Cały projekt kosztować będzie 3 968 034,27 zł. Wykonane zostaną:

- ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi  w Gadach  (ok. 1,2 km z kolonii Gady),

- ciąg pieszo-rowerowy  w Słupach (ok. 1,1 km  ze Słupów przez Osiedle Leśne do kapliczki przy ul. Domagały),

- przebudowa drogi w Nowych Włókach (ok. 300 m w kierunku świetlicy w centrum wsi),

- ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi  w Rożnowie (ok. 300 m przedłużenia istniejącej ścieżki),

- oświetlenie energooszczędne wzdłuż istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Różnowie (na długości ok. 730 m).

Projekt zwiększy możliwości wygodnego poruszania się po gminie różnymi środkami transportu i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 7°C
Częściowe zachmurzenie 19°C