Idź do treści strony
ZIT
21.10.2019 12:17

Komitet Sterujący ZIT – 11 października 2019 r.

11 października 2019 r. w olsztyńskim ratuszu odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT. Jego głównym tematem była trwająca obecnie aktualizacja Strategii MOF Olsztyna.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył prezydent Olsztyna, wójtowie i inni przedstawiciele gmin, zaprezentowane zostały najważniejsze uwarunkowania planowania strategii rozwoju obszaru miejskiego w przyszłej perspektywie finansowej UE. Przedstawiono też pomysły przedsięwzięć, które mogą być realizowane w latach 2021-2027. Pomysły te zgłosiły gminy w ramach prac nad aktualizacją strategii.

Równie ważnym elementem prezentacji były wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Olsztyna i sąsiednich gmin. Ankiety dotyczyły oczekiwań co do kierunków rozwoju własnej gminy i całego obszaru funkcjonalnego.

Poza tym KS ZIT podjął uchwały w następujących sprawach:

  • Uchwała nr 9/2019 ws. zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19, Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn RPO WiM 2014-2020
  • Uchwała nr 10/2019 ws. zaopiniowania zaktualizowanej o ocenę dokonaną przez KOP w ramach procedury odwoławczej listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28.-001/18 Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn RPO WiM 2014-2020
  • Uchwała nr 11/2019 ws. zaopiniowania wniosku Lidera ZIT o zwiększenie alokacji w konkursie dla Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz dla Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostepu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn RPO WiM 2014-2020

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz jako Lider ZIT podpisał decyzje dotyczące zatwierdzenia ww. list projektów.

zdjęcie

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 0°C
Pochmurnie 3°C