Idź do treści strony
ZIT

Konkurs dla poddziałania 11.1.2 ogłoszony

08.11.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji –...

Komunikat dotyczący szacowania wartości zamówienia

07.11.2017

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wydał komunikat dotyczący szacowania wartości w projektach

Spotkanie informacyjne 11.2.4

26.10.2017

26 października 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania 11.2.4

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

20.10.2017

26 października 2017 r. spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania 11.2.4

Plan Mobilności MOF Olsztyna przyjęty

09.10.2017

Radia Miasta Olsztyna przyjęła Plan Mobilności MOF Olsztyna do roku 2025

Konkurs dla poddziałania 11.2.4 ogłoszony

03.10.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Pogoda
Czyste niebo 16°C
Czyste niebo 26°C