Idź do treści strony
ZIT

Podpisanie umowy na rozwój sieci tramwajowej

08.03.2017

W Ministerstwie Rozwoju została podpisana umowa na kolejny etap rozwoju sieci tramwajowej w Olsztynie

IZ RPO ogłosiła kolejny konkurs Społeczny MOF

27.02.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ogłosiła konkurs dla Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji –...

Kolejne konkursy POIiŚ 2014-2020

24.02.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejne konkursy w ramach POIiŚ 2014-2020

droga, zit

Ruszają kolejne konkursy w ramach ZIT

24.02.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił kolejne nabory wniosków w konkursach ZIT

Konkurs na Ekomobilny MOF rozstrzygnięty

21.02.2017

Projekty Gminy Stawiguda i Gminy Olsztyn zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Ekomobilny MOF

Konsultacje społeczne Planu Mobilności MOF Olsztyna

24.01.2017

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025

Trwa ocena wniosków w konkursie Społeczny MOF

04.11.2016

9 grudnia zakończył się nabór wniosków w konkursie Społeczny MOF

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 7°C
Częściowe zachmurzenie 19°C