Idź do treści strony
ZIT

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania 11.1.2

04.10.2016

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 11.1.2

Pierwsza umowa na dofinansowanie podpisana

13.09.2016

Gmina Barczewo jako pierwsza podpisała umowę na dofinansowanie projektu finansowanego z instrumentu ZIT

Szkolenie dla beneficjentów POiIŚ 2014-2020

13.09.2016

Szkolenie dla beneficjentów POiIŚ 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Ogłoszenie naboru - Ekomobilny MOF

02.09.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF

Szkolenie z zakresu Mobilności Miejskiej

24.08.2016

16 sierpnia 2016 r. w Olsztynie odbyło się szkolenie z zakresu Mobilności Miejskiej

Preumowa na Bezpieczny MOF podpisana

19.08.2016

Podpisanie preumowy na realizację projektu Bezpieczny MOF

zdjęcie warsztatów

Aktualizacja listy Kandydatów na ekspertów

08.08.2016

5 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzje o wpisie kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 14°C
Pogodnie 24°C