Idź do treści strony
ZIT
11.07.2018 14:08

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Szczepienie - źródło Zdrowie WM.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe oraz Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – ZIT Olsztyn (dla typu projektu: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia  konkursu nr
RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/18 oraz konkursu nr RPWM.11.02.02-IZ.00-28-001/18, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na typ projektu wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).

Nabór wniosków o dofinasowanie projektów: od 29.06.2018r. do 27.07.2018r.

Spotkanie odbędzie  23 lipca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:45

Szczegóły spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4382/spotkania-informacyjne-23-lipca-2018-r-w-olsztynie-na-uslugi-spoleczne-szczepienia-dziewczat-przeciwko-hpv

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 8°C
Czyste niebo 10°C