Idź do treści strony
ZIT
21.06.2018 09:07

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Źródło: Zdrowie - WM.pl

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych - projekty konkursowe oraz Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych - ZIT Olsztyn (dla typu projektu: wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursów nr:

RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/18 oraz

RPWM.11.02.02-IZ.00-28-001/1

 

W ramach których można uzyskać dofinansowanie na następujące typ projektu:

- Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).

- Nabór wniosków o dofinasowanie projektów będzie w terminie od 29.06.2018r. do 27.07.2018r.

 

Spotkanie odbędzie  26 czerwca 2018 r. w godzinach 10:00 - 13:45

 

Szczegóły spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4264/spotkania-informacyjne-26-czerwca-2018-r-w-olsztynie-na-uslugi-spoleczne---profilaktyka-raka-szyjki-macicy

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak IZ PRO ponosi koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosi o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Czyste niebo -3°C
Pogodnie 1°C