Idź do treści strony
ZIT
04.08.2016 09:16

Wsparcie beneficjentów w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

zdjęcie Muzeum techniki w Olsztynie

WFOŚiGW w Olsztynie powołał czteroosobowy Zespół Doradców Energetycznych. których zadaniem jest prowadzenie nieodpłatnych działań doradczych na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Wsparcie doradcze realizowane jest w ramach projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" i skierowane jest do gmin, przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Do obsługi Miasta Olsztyna została wyznaczona Pani Ewa Doskocz, e-mail: ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl lub doradztwo@wfosigw.olsztyn.pl. Tel. 512 843 778. Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać na stronie WFOŚiGW w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl - zakładka Doradztwo Energetyczne lub na stronie NFOŚiGW pod adresem http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/

Zachęcamy do korzystania z doradztwa, również dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach konkursu NR POIS/1.3.2/1/2016 w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 8°C
Czyste niebo 10°C