Idź do treści strony
ZIT
16.06.2017 14:26

Trwa ocena wniosków RPO WiM 2014-2020 w poddziałaniach ZIT

Spotkanie informacyjne Społeczny MOF - fot. M. Maścianica

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 prowadzi ocenę wniosków złozónych w następujących poddziałaniach dedykowanych ZIT:

 

Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) –4 wnioski

Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna –1 wniosek

Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF –1 wniosek (tryb pozakonkursowy)

Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn –16 wniosków

 

Informacje o konkursach można znaleźć w serwisie internetowym RPO WiM 2014-2020.

 

Wyniki oceny oraz lista wniosków wybranych do dofinansowania w poszczególnych poddziałaniach zostanie podana po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Sterujący ZIT oraz zatwierdzeniu przez IZ RPO WiM 2014-2020

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 6°C
Pochmurnie 9°C