Idź do treści strony
ZIT
19.09.2018 08:52

Spotkanie informacyjne EFS - poddziałania 11.1.2 i 11.2.4

Instytucja Pośrednicząca ZIT we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości składania wniosków o dofinansowanie unijne w ramach Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn.

Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 24 września 2018 roku o godzinie 10.00 w sali 219 Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1.

Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia konkursów organizowanych w ramach wspomnianych poddziałań (termin składania wniosków o dofinansowanie od 24.09.2018 do 12.10.2018 r.). Ponadto na spotkaniu przedstawiciele ROPS przekażą informacje o błędach najczęściej popełnianych we wnioskach.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać do dnia 20 września 2018 roku za pośrednictwem poczty e-mail na adres funduszeeuropejskie@olsztyn.eu. W sprawach związanych z organizacją spotkania należy kontaktować się z Biurem ZIT, tel. 89 523 61 20.

Ramowy program spotkania:

10:00 – 11.00 – założenia konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18

11:00 – 12:00 – założenia konkursu nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18

12:00 – 12:30 – informacja o błędach najczęściej popełnianych we wnioskach o dofinansowanie

12:30 – 12:45 – przedstawienie kryteriów merytorycznych i strategicznych wyboru projektów

12:45 – 13:15 – pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 8°C
Czyste niebo 10°C