Idź do treści strony
ZIT
04.10.2016 08:48

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania 11.1.2

Sala konferencyjna

Jako Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 11.1.2

Czas: od: 2016-10-07 10:00 do: 2016-10-07 14:00

Kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie

Miejsce: Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn, sala 219.

 

Informacje o spotkaniu:

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Instytucja Pośrednicząca ZIT zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

 

Termin i miejsce spotkania:

7 października 2016 r.

 

Urząd Miasta Olsztyna

Pl. Jana Pawła II nr 1

10-101 Olsztyn

sala 219

 

godz. 10:00 - 12:45

 

Warunki uczestnictwa:

Spotkanie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, działających na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.

 

Więcej informacji:

Urząd Miasta Olsztyna

Biuro ZIT

e-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu

tel. 89 523 61 20

 

Więcej informacji pod linkiem:

 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1164/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow-poddzialania-1112

 

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 3°C
Pochmurnie 6°C